Cefic przyznaje SQAS!

Celem firmy BUDMAT® Transport Sp. z o. o.  jest nieustanne podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług transportowych.

W tym celu wdrożyliśmy system zarządzania jakością zgodny z aktualną normą ISO 9001:2001, który z powodzeniem funkcjonuje w naszej firmie od 2008 roku. System ten sprawia, że obsługa zamówień zarówno w transporcie blach i granulatów jak i myjni oraz serwisu samochodów ciężarowych i naczep, odbywa się w oparciu u opracowane procedury, co gwarantuje systematyczność i sprawność działania, a także zapewnia wykonanie usługi o najwyższych parametrach jakościowych.

Świadectwem wdrożenia standardu ISO 9001:2001 jest certyfikat jakości wydany przez firmę PCBC w dniu 21 kwietnia 2008 roku, który był konsekwentnie recertyfikowany. Ostatnia recertyfikacja miała miejsce 19 kwietania 2011 roku.

Certyfikat ISO

Poza funkcjonującym Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2001, w roku 2008 wdrożyliśmy także system SQAS (Safety and Quality Assessment System) zarówno w myjni , jak i w dziale transportu. System ten, w odróżnieniu od normy ISO, nie udziela certyfikacji. Jego celem jest ocena jakości bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Wynik auditu SQAS świadczy o słabych i mocnych stronach przedsiębiorstwa w sprawdzanych dziedzinach. Badanie odbywa się na podstawie sformułowanych przez przemysł chemiczny wymagań i zgodnie z listą pytań SQAS.

Firma BUDMAT® Transport Sp. z o. o. posiada zaświadczenia wydane przez Cefic o poddaniu się badaniu SQAS.

sqas